Vikatiedote

Sähkön alkuperä

Seinäjoen Energia Oy:n myymän sähkön tuottamiseen vuonna 2015 on käytetty

Uusiutuvia energialähteitä 41,5 %

  • vesi- ja tuulivoima
  • puupolttoaineet
  • uusiutuvat polttoaineet

Ydinvoimaa 27,7 %

Fossiilisia energialähteitä 30,8 %

  • maakaasu
  • kivihiili
  • turve
  • öljy
  • yhdyskuntajäte

Vuonna 2015 Seinäjoen Energian sähkönhankinnan fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 211 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 0,7 mg/kWh

Myymästämme sähköstä 1,8 % on hankittu sähköpörssistä ja 0,0 % ETA-alueen ulkopuolelta.

Tuulisähkömme tuotetaan Rajakiiri Oy:n Tornion ja Innopower Oy:n Kemin tuulipuistoissa. Vesisähköämme on tuotettu mm. Kalajärven ja Kyrkösjärven vesivoimaloissa.

 KOSILA - Powered by DN 10