Vikatiedote

Arvot

Hyvinvointi.

Sähkö ja lämpö ovat näkymättömiä hyvinvoinnin tuottajia, vettä tarvitsemme elääksemme. Asioita, joihin ei kiinnitä huomiota, paitsi niiden puuttuessa. Meidän tehtävänämme on varmistaa, että perushyödykkeet ovat jokaisen saatavilla. Verkoston kunnossapito ja toimitusvarmuus korostuvat teknologisen riippuvuuden kasvaessa yhteiskunnassa. Jatkuva osaamisen päivittäminen ja tuotteiden kehittäminen ovat osa palvelun laadun ylläpitämistä ja kuuluvat luontevana osana jokapäiväiseen toimintaamme. Paikallisen palvelun avulla olemme lähellä asiakkaitamme niin tyynellä kuin myrskylläkin, sillä sähkö, lämpö ja vesi kuuluvat kaikille. Toimintamme tuloksilla tuotamme hyvinvointia koko Seinäjoen seudulle.

Vastuullisuus.

Toimialamme on perinteikäs, mutta myös jatkuvasti uudistuva ja kasvava. Vanhan kunnioittaminen, kehityksen mukana kulkeminen ja kokonaisuuden hallinta luovat raamit kestävälle kehitykselle. Energiantuotantoon liittyvät ratkaisut kantavat sukupolvien yli, mikä asettaa meidät vaativan tehtävän eteen. Tulevaisuutta emme voi ennustaa, mutta teemme tämän päivän valinnat pohtien kokonaisuutta niin taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat kuin ympäristövastuutkin huomioiden. Vastuullisuus ei ole vain sanoja ja tavoitteita, vaan se on osa jatkuvaa toimintaa ja kaikkia valintojamme. Joka päivä.

Yhdessä menestyminen.

Meille pohjalaisille tuttu sana on kökkä, talkoot. Kökässä korostuu yhdessä tekemisen meininki, minkä haluamme korostuvan myös omassa toiminnassamme. Meidän menestyksemme pohjautuu vahvaan pohjalaiseen yhteistyöhön tuotantoinvestoinneissa, sitoutuneeseen ja osaavaan henkilökuntaamme sekä avoimeen omistajayhteistyöhön. Paikallisena, kuntaomisteisena yhtiönä me haluamme olla mukana asiakkaidemme, niin yritysten kuin yksityistenkin menestymisessä. Me vastaamme tarpeisiin tarjoamalla kustannustehokkaat, toimitusvarmat ja asiakaslähtöiset palvelut niin sähkön, lämmön kuin veden osalta. Kasvava kaupunkimme tarvitsee meistä jokaista.

 KOSILA - Powered by DN 10