Vikatiedote

Etäluenta

Kaikki kaukolämpöasiakkaamme ovat etäluennassa.

Etäluennan avulla kaukolämpömittarit saadaan luettua automaattisesti, eikä asiakkaiden tarvitse enää ilmoittaa lukemia. Mittareista luetaan energia- ja kaukolämpövesilukeman lisäksi kaukolämmön meno- ja paluulämpötilat. Lukemat ovat tuntitason tietoja. Kaukolämpöveden kulutuksella tarkkailemme laitteiden kuntoa, meno- ja paluulämpötiloilla puolestaan jäähdytystä.

Huomioitavaa on kuitenkin se, että vaikka mittarinluku asiakkailta poistuukin, on suositeltavaa käydä lämmönjakohuoneessa säännöllisesti mm. mahdollisten vuotojen varalta.

Etäluennan myötä laskutus ja lukemien saanti tehostuvat, mittauksen oikeellisuus varmistuu ja virhemahdollisuus pienenee.

Nykyään asiakkaat pääsevät seuraamaan omia kulutuksiaan netissä Seinäjoen Energian Sentti-palvelussa.

Jäähdytys

Jäähdytyksellä tarkoitetaan kaukolämpöveden meno- ja paluulämpötilojen erotusta. Mitä suurempi jäähdytys on, sitä paremmin kaukolämpölaitteet toimivat.

Jäähdytystä kannattaa seurata: lämpötilaeron pitäisi olla aina vähintään 15°C. Paluuveden lämpötila ei saa missään tilanteessa olla yli 70°C. Mikäli jäähdytys on alle 15°C, syy kannattaa selvittää.

Asiakkaan oma mittaus

Halutessaan asiakas voi kytkeä kaukolämpömittariin myös oman parikaapelin ja lukea näin mittarin tiedot omaan järjestelmäänsä. Luenta edellyttää erillistä tietoliikennemoduulia, joka on varustettu pulssiulostuloilla. Pulssikortin ajantasainen hinta löytyy liittymis- ja palveluhinnastosta. Kuukausimaksuja emme luennasta peri.

Lisätiedot: Jukka Korkea-aho, p. 0207 601 367

 KOSILA - Powered by DN 10