Vikatiedote

Huoneistokohtaiset kaukolämpömittarit

Esimerkiksi paritalossa voi olla tarvetta kaukolämpölaskun jakamiselle asuntojen kesken. Jotta asuntokohtaiset energiankulutukset saataisiin selville, tarvitaan asuntokohtaiset kaukolämpömittarit ja lämminvesimittarit, ts. kaksi mittaria/asunto. Uusissa taloissa lämminvesimittarit on yleensä valmiina, mutta kaukolämpömittarit pitää asentaa jälkeenpäin. Koko kiinteistöä mittaavan kaukolämpömittarin takana on myös mahdollista käyttää mittaria ainoastaan toisessa asunnossa, mutta siinä tapauksessa toisen asunnon maksettavaksi jää teknisen tilan lämpöhäviöt (n. 5 %).

Kaukolämpölaskun jakaminen

Esim. paritalo, asuntokohtaiset mittarit (kaukolämpö ja lämminvesi):

  1. Rakennuksen lämmitykseen kulunut energia: asuntokohtaisen energiamittarin lukema (MWh) x energian hinta (€/MWh).
  2. Lämpimän käyttöveden lämmitykseen kulunut energia: lämminvesimittarin lukema (m3) x 0,06 x energian hinta (€/MWh).
  3. Perusmaksu ja muut mahdolliset kulut puoliksi tai jokin muu asukkaiden sopima jakotapa, esim. asunnon tilavuuteen perustuen.

Kohtien 1) ja 2) summa kertoo mikä on huoneiston osuus kaukolämpölaskusta. Lisäksi perusmaksun osuus. Kerroin 0,06 tulee siitä, että yhden kylmävesikuution lämmittäminen 58-asteiseksi vie energiaa noin 0,06 MWh.

 KOSILA - Powered by DN 10