Vikatiedote

Maalämpöjärjestelmähankinnan kannattavuus

Oikein suunniteltu, mitoitettu, toteutettu ja asennettu maalämpöjärjestelmä antaa siihen investoidulle pääomalle hyvän korkotuoton. Joskus virheellisillä oletuksilla, tuottoon nähden, kalliina pidetty järjestelmähankinta ei vastaa myyntipuheissa luvattuihin säästöihin. Näin on useimmiten käynyt hankintaperusteena pelkästään ”halvimman hinnan” –periaatteella tehdyissä hankinnoissa. Ns. lämpökerroin (ostettu energiakWh/saatu energiakWh) vaihtelee noin kahdesta yli neljään toimitettavasta laitejärjestelmästä ja lämmönjakojärjestelmästä riippuen. Olennaista on huomata, että kiinteistössä tarvittavan lämpöenergian määrä ei riipu siitä, millä tarvittava lämpö tuotetaan. Jos tarvittavaa lämpöä ei saada maalämpönä, se hankitaan lisälämpönä lämmöntuottojärjestelmää täydentävästä tai sitä tukevasta lämmöntuottomuodosta (sähkö, öljy, kiinteä polttoaine ym.). Tässä yhteydessä puhutaan usein maalämmön osateho- ja/tai täystehojärjestelmästä. Kokonaan eri asia on maalämpöjärjestelmän osatehoisuuden tai täystehoisuuden mitoitusperuste. Kumpi kannattaa paremmin, on ratkaistava tapauskohtaisesti huomioiden se, että jokainen kiinteistö on lämmöntarpeeltaan omanlaisensa.

Jos hankinnassa huomioidaan mahdollinen investointituki tai asennustyön osuudesta verotuksessa myönnettävä kotitalousvähennys, tuotto on 12,5 - 20 %.

Maalämpöjärjestelmää on mahdollisuus käyttää myös kiinteistön viilennykseen ja vieläpä hyvin edullisesti. Useimmiten viilennyksen tuottamiseen riittää pelkkä lämmönkeruupiirin nestettä viilennyspatterilla kierrättävän kiertovesipumpun sähkönkulutus. Tällöin järjestelmällä samanaikaisesti lämmitetään maalämmön keruupiiriä antamaan lämpöä varsinaisella lämmityskaudella entistä paremmalla lämpökertoimella.

 KOSILA - Powered by DN 10