Vikatiedote

Käyttöönottotarkastus

Kaukolämpöön liittymisen jälkeen asiakkaan kaukolämpölaitteille pitää tehdä käyttöönottotarkastus. Tarkastuksen tilaa putkiurakoitsija tai asiakas itse. Tarkastus voidaan tehdä aikaisintaan sen jälkeen, kun kaukolämmön energiamittari on asennettu. Tarkastuksella valvotaan mm. sitä, että kaukolämmön ensiöpuolen asennus on vaatimuksien mukainen. Samalla varmistetaan lämmönmyyjän pääsy tekniseen tilaan. Tarkastus on maksuton.

Kaukolämpölaitteiden hyväksytty tarkastuspöytäkirja on esitettävä Rakennusvalvonnan käyttöönottokatselmuksessa.

Tarkastusta tilattaessa varmista, että

  • teknisen tilan sisäänpääsy on järjestetty joko putkilukolla tai kaksoispesälukolla (kuvat alla)
  • kaukolämmön energiamittarille on järjestetty sähkönsyöttö omalta sulakkeelta

Putkilukko Kaksoispesälukko

Huom! Mikäli sisäänpääsyä varten valitaan putkilukko, täytyy teknisen tilan lukko sarjoittaa omalle avaimelle. Seinäjoen Energia ei turvallisuussyistä hyväksy avainta, jolla pääsee teknisen tilan lisäksi kiinteistön muihin tiloihin.

Putkilukkoa/kaksoispesälukkoa ei tarvitse asentaa, jos lämmönvaihdin on esimerkiksi kellarissa (vanhat pientalot).

Asiakaslaitetarkastukset ja lisätiedot: Jukka Korkea-aho, p. 0207 601 367

 KOSILA - Powered by DN 10