Vikatiedote

Liittymän rakentaminen

Rakennettaessa alueelle, joissa kaukolämpöverkko on valmiina, Seinäjoen Energia lähettää rakentajalle lämpösopimuksen automaattisesti rakennusluvan myöntämisen jälkeen (uudisalueet, esim. Kärki ja Karhuvuori).

Kaukolämpöön liittyjä solmii yhtiön kanssa lämpösopimuksen. Liittymismaksua ja liittymisjohdon pituuteen perustuvaa johtomaksua vastaan yhtiö rakentaa kaukolämpöjohdot tekniseen tilaan.

Tekninen tila ja johtomaksu

Liittymisjohdon pituus mitataan mittauskeskukselta kaukolämmön tulosuunnassa olevalle tontinrajalle lyhintä mahdollista kaivureittiä.

Tekninen tila kannattaa sijoittaa kaukolämmön runkoputken lähelle. Teknisen tilan voi sijoittaa esim. talousrakennuksen yhteyteen. Tekninen tila mitoitetaan sinne asennettavien laitteiden tilantarpeen mukaan. Alla on esitetty taulukko kaukolämpölaitteiden vaatimasta ohjeellisesta tilantarpeesta (lähde: http://energia.fi/julkaisut/julkaisu-k12013-rakennusten-kaukolammitys-maaraykset-ja-ohjeet). Huomioitavaa on se, että muille samaan tilaan sijoitettaville laitteille on varattava erikseen riittävästi tilaa.

Ennen perustusten tekoa rakentajan tulee asentaa kaukolämmön läpivienti eli nousukulma anturan alle oikeaan paikkaan ja asentoon, kohtisuoraan seinästä ulos ja pystyosa vähintään 0,2m etäisyydelle sisäseinästä. Vanhoissa kiinteistöissä läpiviennit tehdään poraamalla seinään reikä.

Nousukulman asennusohje

Liittymispisteen sijainti: Pasi Palomäki, p. 0207 601 331

Kaukolämmön liittymisjohdon rakentaminen, nousukulman tilaus:
Tatu Luoma, p. 0207 601 371 (varalla Pasi Palomäki)


Kaukolämpölaitteiden hankinta ja asennus

Kaukolämpölaitteet asennustöineen kannattaa hankkia putkiliikkeeltä, jolla on kokemusta ja näyttöä kaukolämpölaitteiden asennuksesta. Laitteiden ja asennuksen tulee täyttää Energiateollisuus ry:n julkaisun K1/2013 - Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet vaatimukset. Seinäjoen Energialla on lisäksi omia määräyksiä ja ohjeita, jotka putkiurakoitsijan tulee selvittää ennen töiden aloittamista. Nämä ohjeet löytyvät tämän sivun lopusta. Asiakkaan tulee lisäksi velvoittaa asennusliike huolehtimaan laitteiston virittämisestä ja opastamaan asiakasta laitteiden käytössä.

Kaukolämpölaitteiden asennuksia suorittavia putkiliikkeitä toimii Seinäjoen alueella yli 50.


Urakoitsijoille ja suunnittelijoille

Kaukolämmön ensiöpuolen asennusohje urakoitsijalle

Energiateollisuuden julkaisu K1/2013 - Rakennusten kaukolämmitys, määräykset ja ohjeet

 KOSILA - Powered by DN 10