Vikatiedote

Liittymissopimus

Liittymissopimus tehdään kirjallisena Seiverkot Oy:n ja liittyjän kesken jokaisesta sähköverkkoon liitettävästä kohteesta. Sopimusta varten tulee liittyjän antaa mm. seuraavat tiedot:

• liittyjän nimi, osoite ja henkilötunnus

• liittymän sijainti, kohteen asemapiirros

• liittymän tiedot: pienjännitteellä pääsulakkeen koko

• liittymän toivottu toimitusajankohta: toimitusaika n. kaksi viikkoa vyöhykkeellä yksi

Liittymismaksua vastaan Seiverkot Oy toimittaa liittymissopimuksessa sovitun suuruisen liittymän kohteena olevan tontin rajalle, mikä on normaali liittymispiste.

Liittymismaksu määräytyy Seiverkot Oy:n hinnaston mukaan.

 KOSILA - Powered by DN 10