Vikatiedote

Pientuotannon liittäminen verkkoon

Muistilista mikrotuotantoa suunnittelevalle:

Ennen tuotantolaitoksen hankintaa

Ota yhteyttä verkkoyhtiöösi (Seinäjoen kantakaupungin alueella Seiverkot Oy), jolloin varmistetaan että tuotantolaitos soveltuu liitettäväksi verkkoomme.

· Liitettävän laitoksen tulee täyttää suomalainen SFS-EN 50438 tai saksalainen VDE-AR-N 4105 2011-8 standardi ja sen on oltava tyyppihyväksytty standardin mukaiseksi.

Rakennus- ja toimenpidelupa: Selvitä Seinäjoen rakennusvalvonnasta mahdollinen näiden lupien tarve.

Tuotantolaitoksen hankkimisen jälkeen

Toimita meille: Mikrotuotantoa koskeva yleistietolomake ja tyyppihyväksyntätodistus

Tuotantolaitoksen saa kytkeä vain asianmukaiset sähköasennusoikeudet omaava ammattitaitoinen sähköurakoitsija.

Mikrotuotantoa koskevat verkkopalveluehdot VPE2019.

Sähköntuottaja on korvausvelvollinen, mikäli hänen laitteistonsa aiheuttaa vahinkoja muille sähköverkon käyttäjille.

Kun tuotantolaitos on asennettu, sähköntuottaja on velvollinen hankkimaan mahdolliselle ylijäämäsähkölle ostajan.

Mikäli ylijäämäsähkölle ei löydy ostajaa, sähkön voi siirtää Seiverkot Oy:n verkkoon, mutta siitä ei makseta korvausta asiakkaalle eikä verkkoon siirretty/tuotettu sähkö pienennä siltä osin käyttöpaikan kulutusta. Tuotannosta ei tällöin peritä tuotannon siirtomaksua.

Pientuotannon liittäminen käsitellään aina tapauskohtaisesti. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme puh. 0207 601 412 tai tulemalla Seiverkot Oy:n/ Seinäjoen Energia Oy:n toimistolle osoite Varastotie 5, 60100 Seinäjoki.

Asiantuntijamme vastaavat kysymyksiinne. Saat meiltä tarpeelliset tiedot tuotantolaitosten liittämisestä sähköverkkoon.

Mikrotuotannon sähköliittymän pikaohje
Mikrotuotannon yleistietolomake

Sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon enintään 100 kVa
Sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon yli 100 kVa
Tuotannon verkkopalveluehdot TVPE11 , 16.5.2019 saakka

Verkkopalveluehdot 2019 (sis tuotannon ehdot), voimassa 17.5.2019 alkaen
Sähköntuotantolaitoksen liittäminen jakeluverkkoon

 KOSILA - Powered by DN 10