Vikatiedote

Sähkön alkuperä

Seinäjoen Energia Oy:n myymän sähkön tuottamiseen vuonna 2016 on käytetty

Uusiutuvia energialähteitä 9,13 %

  • vesi- ja tuulivoima
  • puupolttoaineet
  • uusiutuvat polttoaineet

Ydinvoimaa 43,51 %

Fossiilisia energialähteitä 47,36%

  • maakaasu
  • kivihiili
  • turve
  • öljy
  • yhdyskuntajäte

Vuonna 2016 Seinäjoen Energian sähkönhankinnan fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 242 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 0,7 mg/kWh

Laskelmassa käytetään Energiaviraston kansallista jäännösjakaumaa.

Kyrkkäri-sähkö on Seinäjoella, Kyrkösjärven ja Kalajärven vesivoimalaitoksissa tuotettua vesisähköä. Kyrkkäri-sähkö on varmennettu Guarantee of Origin alkuperätakuilla.

 KOSILA - Powered by DN 10