Vikatiedote

Sähkön alkuperä

Seinäjoen Energia Oy:n myymän sähkön tuottamiseen vuonna 2017 on käytetty

Uusiutuvia energialähteitä 48,5 %

  • vesi- ja tuulivoima
  • puupolttoaineet
  • uusiutuvat polttoaineet

Ydinvoimaa 26,9 %

Fossiilisia energialähteitä 24,6 %

  • maakaasu
  • kivihiili
  • turve
  • öljy
  • yhdyskuntajäte

Vuonna 2017 Seinäjoen Energian hankkiman sähkön fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyneet hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 172,5 g/kWh. Hankkimamme sähkön tuottamisessa syntyi käytettyä ydinpolttoainetta 0,7 mg/kWh.

Kyrkkäri-sähkö 100 % uusiutuvaa

Kyrkkäri-sähkö on Seinäjoella, Kyrkösjärven ja Kalajärven vesivoimalaitoksissa tuotettua vesisähköä. Kyrkkäri-sähkö on varmennettu Guarantee of Origin alkuperätakuilla.

 KOSILA - Powered by DN 10