Vikatiedote

Sopimusehdot

Sopimusehdot ja hinnastot

Sähköntoimitusehdot, STE 2014

Peruutuslomake

Seinäjoen Energia Oy

Sähkönmyyntiehdot 2014, SME 2014

Sähkön myyntihinnat

Seiverkot Oy

Seiverkot tariffit 1.1.2015 alkaen

Liittymisehdot, LE 2014

Seiverkot Oy ohjeet sähköverkkoon liittymisestä

Verkkopalveluehdot, VPE 2014

Tuotannon liittymisehdot, TE2014

Tuotannon verkkopalveluehdot

Kaukolämpö

Kaukolämpöhinnat 1.1.2016 alk.

Lämmöntoimitusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot 1.1.2015 alkaen

Riidanratkaisumenetelmät sopimusriitatilanteissa

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Asiakasrekisteriseloste

 KOSILA - Powered by DN 10