Vikatiedote

Sopimusehdot

Sopimusehdot ja hinnastot

Sähköntoimitusehdot voimassa 17.5.2019 alkaen

Sähköntoimitusehdot, STE 2019 (tulostettava), voimassa 17.5.2019 alkaen

Peruutuslomake

Seinäjoen Energia Oy

Sähkönmyyntiehdot 2014, SME 2014

Sähkön myyntihinnatSeiverkot Oy

Liittymisehdot, LE2019, voimassa 17.5.2019 jälkeen tehdyille sopimuksille

Liittymisehdot, LE2019 (tulostettava) 17.5.2019 alkaen

Seiverkot Oy ohjeet sähköverkkoon liittymisestä

Verkkopalveluehdot, VPE2019 voimassa 17.5.2019 alkaen

Verkkopalveluehdot, VPE2019 (tulostettava versio), voimassa 17.5.2019 alkaen


Tuotannon liittymisehdot, TE2014,

Tuotannon verkkopalveluehdot voimassa 17.5. 2019 saakka, korvautuvat VPE 2019 ehdoilla

Kaukolämpö

Kaukolämpöhinnat 1.1.2016 alk.

Lämmöntoimitusehdot

Kaukolämmön sopimusehdot 1.1.2015 alkaen

Riidanratkaisumenetelmät sopimusriitatilanteissa

Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Asiakasrekisteriseloste

 KOSILA - Powered by DN 10