Vikatiedote

Maalämpöjärjestelmän tekninen toteutus

Maalämmöllä tuotetaan kiinteistön tarvitsema lämpö, joko kokonaan tai osittain, suunnitellusta toteutustavasta riippuen. Kiinteistön lämmönjakotavaksi maalämpö tarvitsee vesikiertoisen järjestelmän, patteri-, lattialämmitys- tai ilmalämmitysjärjestelmän. Lämmöntuottojärjestelmältään saneerattavissa kiinteistöissä useimmiten jo olemassa oleva lämmönjakojärjestelmä sellaisenaan riittää ilman laajennus- tai muutostöitä. Lämmönjakojärjestelmän riittävyyteen vaikuttaa esim. toimitettavan lämmöntuottojärjestelmän (maalämpöpumppu + mahdollinen lisälämmitys) tuottokyky kompressorilähtöisesti. Suuremmissa kiinteistöissä suositeltavaa on ainakin harkita lämmönjakoverkoston tasapainotusta tai sen tarkistamisen tarvetta lämmöntuottojärjestelmän uusimisen yhteydessä.

 KOSILA - Powered by DN 10