Vikatiedote

Seinäjoen Energian tietosuojaperiaatteet

Henkilötietojen käsittely Seinäjoen Energia Oy:ssä

Seinäjoen Energia Oy käyttää toiminnassaan tietosuoja-asetuksessa henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja tuottaakseen palveluita asiakkailleen parhaalla mahdollisella tavalla. Seinäjoen Energia Oy on pääsääntöisesti rekisterinpitäjä. Tietojen kerääminen ja käsittely perustuu lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen, suostumukseen tai sopimukseen.

Rekisterinpitäjä: Seinäjoen Energia Oy (y-tunnus 0974008-0), Varastotie 5, 60100 Seinäjoki, p. 0203 35 000 asiakaspalvelu@sen.fi.
Tietosuojavastaava: Merja Rintamäki p. 0207 601 419, merja.rintamaki@sen.fi

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat asiakastiedot, sidosryhmien edustajien yhteystiedot, henkilöstön tiedot sekä työnhakijoiden tiedot.

Henkilötietojen luovutus

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin

Tietoja rekistereistä ei siirretä kolmansiin maihin.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksenmukaisen tehtävän toteuttamiseksi ja lainsäädännön velvoittaman säilytysajan puitteissa. Tarpeettomia tietoja ei säilytetä.

Tekninen tietosuoja

Henkilötiedot suojataan huolehtimalla fyysisestä ja teknisestä suojaamisesta määriteltyjen tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen käsittelyn toteuttamiseksi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on tehty vaitiolositoumukset. Henkilötietojen ulkoisten käsittelijöiden kanssa on sopimuksin sovittu henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

  Seinäjoen Energia Oy asiakasrekisteriseloste

Henkilötietojen käsittely Seiverkot Oy:ssä

Seiverkot Oy käyttää toiminnassaan tietosuoja-asetuksessa henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja tuottaakseen palveluita asiakkailleen parhaalla mahdollisella tavalla. Seiverkot Oy on pääsääntöisesti rekisterinpitäjä. Tietojen kerääminen ja käsittely perustuu lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseen, suostumukseen tai sopimukseen.

Rekisterinpitäjä: Seiverkot Oy (y-tunnus 2083762-5), Varastotie 5, 60100 Seinäjoki, p. 0203 35 000 asiakaspalvelu@sen.fi.
Tietosuojavastaava: Merja Rintamäki p. 0207 601 419, merja.rintamaki@sen.fi

Käsiteltäviä henkilötietoja ovat asiakastiedot, sidosryhmien edustajien yhteystiedot, henkilöstön tiedot sekä työnhakijoiden tiedot.

Henkilötietojen luovutus

Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen.

Seiverkot Oy:llä on oikeus käyttää alihankkijoita (pääosin konsernin emoyhtiötä) henkilötietojen käsittelyssä. Seiverkot Oy vastaa alihankkijoilleen luovuttamiensa henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille

Tietoja rekistereistä ei siirretä kolmansiin maihin.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tarkoituksenmukaisen tehtävän toteuttamiseksi ja lainsäädännön velvoittaman säilytysajan puitteissa. Tarpeettomia tietoja ei säilytetä.

Tekninen tietosuoja

Henkilötiedot suojataan huolehtimalla fyysisestä ja teknisestä suojaamisesta määriteltyjen tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijät ovat saaneet tarvittavan koulutuksen käsittelyn toteuttamiseksi tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijöiden kanssa on solmittu vaitiolositoumukset. Henkilötietojen ulkoisten käsittelijöiden kanssa on sopimuksin sovittu henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

 Seiverkot Oy:n asiakasrekisteriseloste

 KOSILA - Powered by DN 10