Vikatiedote

Maalämpöjärjestelmän toimintavarmuus ja takuu

Lähtökohtaisesti maalämpöjärjestelmä lämmöntuotoltaan on yhtä toimintavarma kuin mikä tahansa toimintaansa sähköä tarvitseva järjestelmä. Lämmönjakojärjestelmää pyörittävän sähkön puuttuessa ei lämmitä maalämpö tai muukaan sähköavusteinen järjestelmä, olipa siinä sitten lämmönlähteenä öljy, kaukolämpö, kiinteä polttoaine tms.

Seinäjoen Energia Oy:n toimittaman maalämpöjärjestelmän laitetakuusta asiakkaalle vastaa lähtökohtaisesti laitetoimittaja, joko suoraan tai Seinäjoen Energia Oy:n kautta. Kaikesta toimitukseen liittyvästä asennustoiminnasta, olipa se sitten lämpökaivon porausta, putkitusta, lv- tai sähköasennusta vastaa Seinäjoen Energia Oy. Lv- ja sähköasentajilla on tarvittavin osin Turvatekniikan keskuksen myöntämät asennusluvat. Lämpökaivojen porauksissa käytämme vain urakoitsijoita jotka sitoutuvat toiminnassaan lämpökaivon porausta koskeviin Suomen ympäristökeskuksen antamiin määräyksiin ja/tai suosituksiin.

Seinäjoen Energia Oy:n toimittaman järjestelmän kokonaistakuu on ajallisesti vähintään yhtä pitkä kuin maalämpöpumpun toimittajan antama laitetakuu. Takuu ei ole sidonnainen tai riippuvainen asiakkaan kotitalousvakuutuksen turvan kattavuudesta. Mahdollisimman laajan turvan antava kotitalousvakuutus on sinänsä suositeltava muustakin syystä kuin maalämpöjärjestelmän hankinnasta johtuen. Olipa maalämpöjärjestelmänkin toimittajana kuka tahansa, asiakkaan etu on valita järjestelmätoimittaja siten, että toimittaja pystyy tarvittaessa ja kaikilta osin vastaamaan toimittamastaan järjestelmästä takuuajan päättymisen jälkeenkin.

 KOSILA - Powered by DN 10