Vikatiedote

Maalämpöjärjestelmää täydentävä tai sille vaihtoehtoinen järjestelmä

Maalämpöjärjestelmää täydentämään tai sen vaihtoehdoksi voidaan hankkia myös aurinkolämmönkeräinjärjestelmä tai ilma-vesilämpöpumppu. Aurinkolämmön keräimet ovat nopeassa kehitysvaiheessa perinteisistä putki- ja/tai tasokeräimistä kiinteistön katto- ja/tai seinärakenteisiin integroitaviin lämpökeräimiin. Myös aurinkolämmöllä voidaan lämmittää kiinteistöön lämmintä käyttövettä ja/tai kiinteistön lämmönjakojärjestelmää. Yksinomaiseksi lämmöntuottajaksi aurinkolämpö ei ilmastossamme riitä vaan peruslämpö tuotetaan esim. maalämpöjärjestelmällä jota aurinkolämmönkeruulla sitten täydennetään.

Ilma-vesilämpöpumppu on vaihtoehtona maalämmölle lähinnä pienissä tai muuten lämmitystarpeeltaan vähäisissä kiinteistöissä ja kohteissa joissa lämpökaivon porauskustannus paksun maaporausosuuden vuoksi nousisi suhteettoman kalliiksi. Ilma-vesilämpöpumpun ääni tai lämmöntuottokyky silloin kun lämmitystarve on suurimmillaan, on myös syytä huomioida koneen hankintaa harkittaessa. Lämpökerroin vuosilämpökertoimena huomioituna on ilma-vesilämpöpumpulla maalämpöjärjestelmään verrattuna huomattavasti pienempi. Maalämpökaivon porauksen jäädessä pois ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän hankintahinta on useimmiten maalämpöjärjestelmän hankintaa edullisempi.

 KOSILA - Powered by DN 10