Vikatiedote

Sopimusehdot

Tariffiehdot voimassa 01.03.2015 alkaen
Sähkön mittausmaksu

Sisältää sähkön mittauksessa tarvittavien laitteiden ja luennan kustannukset. Laitteet eivät ole liittymään kuuluvaa omaisuutta. Mittausmaksu sisältää laitteiden kunnossapidon käyttöpaikan liittymissopimuksen ja verkkosopimuksen voimassaoloajan. Mittausmaksu sisältyy kunkin tariffin perusmaksuun.

Sähkön siirron verkkopalvelutariffit
Hinnasto on erillisenä liitteenä.

Hinnat eivät sisällä sähköveroa, joka määräytyy kunkin kulutuspaikan energiaveroluokan mukaan. Energiavero lisätään verkkopalvelutariffin energian hintaan. Voimassa olevat energiaverot löytyvät samasta liitteestä.

Seiverkot Ov:n verkkopalveluehdot

Verkkopalveluehdot ovat voimassa Seiverkot Oy:n jakelualueelle tapahtuvassa sähkön verkko-palvelussa (siirrossa).
Kaikissa tariffeissa perusmaksut ovat mittauspaikkakohtaisia.

Aika- ja tehotariffien yöaika on kello 22-07 ja päiväaika kello 07-22, talviaika on 01.11.- 31.03. Vuodenaikatariffin talviarkipäiväaika on 01.11. — 31.03. maanantaista lauantaihin kello 07-22.

Tehotariffien tehon laskutus perustuu mittauspaikkakohtaisesti kuukausittain mitattuun suurimpaan tuntitehoon. Loistehon laskutus perustuu mittauspaikkakohtaisesti kuukausittain mitattuun suurimpaan loistuntitehoon. Loistehon ilmaisosuus on 20 % saman kuukauden suurimman pätötuntitehon määrästä. Loistehon syöttäminen Seiverkkojen verkkoon on sallittua vain erikseen sovittaessa.

Aikatariffi ja vuodenaikatariffi on tarkoitettu vain asumiskäyttöön, kun lämmitys on pääosin sähköllä.
Aikatariffi edellyttää, että Seiverkoilla on oikeus tilapäisesti keskeyttää sähköntoimitus voimassa olevien yleisten sähköntoimitusehtojen mukaisesti lämmitystarkoituksiin tai erikseen sovittuun muuhun normaalisti käytössä ole­vaan sähkötehoon, jonka määrä tulee olla vähintään 20 W rakennuksen tilavuuskuutiometriä kohti. Aikatariffin käyttö edellyttää lisäksi Seiverkkojen vaatimuksen mukaista sähkökeskuksen vuorottelu- ja rajoituskytkentää.

Vuodenaikatariffi, ehdot kuten aikatariffi.

Jos näissä ehdoissa ei ole toisin mainittu, sovelletaan voimassaolevia yleisiä verkkopalveluehtoja.

Verkkopalveluehdot VPE2014, voimassa 16.5.2019 saakka

Verkkopalveluehdot, VPE 2019, voimassa 17.5.2019 alkaen

 KOSILA - Powered by DN 10