Vikatiedote

Sähköveroluokan muutos

Sähkön verotus määräytyy käyttäjän mukaan

Veroluokkaan 1 kuuluvat kotitaloudet, julkinen sektori, maataloussektori sekä palvelutoiminnot. Myös kaivannaistoiminta siirtyi veroluokan 1 piiriin 1.1.2015. Vuonna 2017 kaivannaistoiminta siirretään takaisin veroluokka 2 piiriin. Sähkövero on 2,253 snt/kWh/alv 0 % luokassa 1.

Veroluokka 2 on tarkoitettu teollisuudelle ja kasvihuoneille. Vuoden 2014 alusta myös konesalit siirtyivät veroluokkaan 2. Sähkövero on 0,703 snt/kWh/alv 0 % luokassa 2.

Hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.

Lisätietoa sähköverosta

Sähköveroilmoitus

 KOSILA - Powered by DN 10