Vikatiedote

Energiansäästö

Vuotuisesta kaukolämmön kulutuksesta lämmityksen osuus on noin 70-80 % ja lämpimän käyttöveden 20-30 %. Tarkemmat tiedot ja mm. kuukausittaiset kulutukset löydät kaukolämmön käyttöraportista, jonka lähetämme asiakkaillemme kerran vuodessa.

Miten säästän energiaa?

 1. Tiivistä ovet ja ikkunat

  Varmista, että ovet ja ikkunat ovat tiiviit ja että huonelämpötilat ovat tasaiset ja tarkoituksenmukaiset.

 2. Tuuleta nopeasti ja tehokkaasti

  Tuuleta nopealla ristivedolla. Näin ilma vaihtuu tehokkaasti ja lämpöä menee harakoille mahdollisimman vähän.

 3. Viisas ei tuhlaa lämmintä vettä

  Seuraa lämpimän veden kulutusta - älä juoksuta vettä turhaan suihkussa ja muissa pesuissa. Sopiva veden kulutus (kylmä ja lämmin vesi yhteensä) on 120-140 litraa/hlö/vrk.

 4. Seuraa lämmön kulutusta

  Lämmityksen osuus energialaskusta on noin 70-80 %.

 5. Säädä lattialämmitys pienelle

  Jos kotisi kosteissa tiloissa on sähköinen lattialämmitys, säädä se mahdollisimman pienelle.

 6. Lämmitysverkko tasapainossa

  Lämmitysverkon tasapaino on hyvin toimivan lämmityksen perusta. Talon kaikille lämpöpattereille on suunnitteluvaiheessa määritelty vesivirtaus vastaamaan huoneen tarvitsemaa lämpötehoa. Jos tämä vesimäärä on suunniteltua suurempi tai pienempi, on huoneessa liian kuumaa tai kylmää. Epätasapainossa oleva lämmitysverkko aiheuttaa huomattavia huonelämpötilojen vaihteluita koko talossa ja tuhlaa siten lämpöenergiaa, koska koko talon pattereihin joudutaan syöttämään liian lämmintä vettä.

Suositellut sisälämpötilat:

 • Asuin- ja toimistohuoneet 20 – 22°C
 • Myymälät, työhuoneet ja teollisuustilat 18°C
 • Lämpimät varastot 12°C
 • Autotallit 5°C

Pudottamalla huonelämpötilaa yhden asteen säästät noin 5 % energiankulutuksessa.

Huonelämpötilaa säädetään termostaatilla. Mikäli haluat kytkeä lämmityksen kokonaan pois esimerkiksi kesän ajaksi, sulje lämmönvaihtimelta kesäsulku. Lämmityspiirin pumppua ei kuitenkaan ole suositeltavaa sammuttaa. Mikäli kuitenkin teet näin, pumppua kannattaa käyttää päällä esimerkiksi kerran viikossa, jotta se ei vikaannu.

Pyydämme tiedottamaan Seinäjoen Energialle lämmön käytön lopettamisesta pidemmäksi ajaksi.

Käytä kaukolämpöä oikein

 • Tutustu huolellisesti säätölaitteiden käyttöohjeisiin ja noudata niitä.
 • Oikein aseteltu säätökäyrä takaa halutun huonelämpötilan kaikissa normaaleissa sääoloissa.
 • Säätökäyrä on talokohtainen, joten saatat joutua etsimään oikeaa käyrää. Asennusvaiheessa valittu säätökäyrä on ainoastaan ohjeellinen.
 • Merkitse muistiin säätölaitteiden asetusarvojen muutokset eri sääolosuhteissa.
 • Säätöarvoja muutettaessa vaatii huonelämpötilojen tasaantuminen muutaman päivän.
 • Jos talon säätökeskus sisältää lisätoimintoja, esim. optimointi, opettele käyttämään niitä.
 • Kysy tarvittaessa neuvoa säätölaitteiden toimittajalta tai lämmönmyyjältä.

Kolmen asteen muutos lämmitysverkon menoveden lämpötilassa vaikuttaa yhden asteen huonelämpötilaan. Oikea säätökäyrä on löydetty, kun huonelämpötila pysyy tasaisena ja sopivana kaikissa oloissa. Huonelämpötilaksi suositellaan 20 - 22°C. Sopiva lämpimän käyttöveden lämpötila on 58°C.

 KOSILA - Powered by DN 10